OKRESNÍ VÝBOR KSČM PROSTĚJOV

VÍTEJTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OKRESNÍHO VÝBORU KOMUNISTICKÉ STRANY ČECH A MORAVY PROSTĚJOV. NAŠE VOLEBNÍ HESLO ZNÍ - "S LIDMI PRO LIDI" .

OV KSČM PROSTĚJOV

Upozornění

Adresa nových webových stránek http://prostejov.kscm.cz

Tyto již nebudou nadále aktualizovány.Jen u nás jako bychom ztráceli zrak a sluch

Zpráva, která se před časem několik dnů objevovala v řadě médií Evropy, si nenašla cestu do těch našich. Oč jde? Italské město Dante Cattaneo se rozhodlo změnit název svého náměstí a pojmenovat ho náměstím Mučedníků z Oděsy (Piazzale Martiri di Odessa). Informace o tom jistě zaujme v době, kdy fundamentalisté z Islámského státu upálili jordánského pilota. Pamatujete však, jak vloni ukrajinští fašisté - bohužel se jim tak neříká, jsou to přece vlastenci, byť za svůj vzor mají Stepana Banderu - zapálili oděský společenský dům a v něm i jeho osazenstvo, které se před banderovskými fašisty tady schovalo? Tedy muže a ženy mluvící rusky.

Podle starosty Dante Cattaneo jde nejen o název připomínající události roku 2014, ale i obětí protižidovských pogromů z roku 1941 v témže městě, na nichž se taktéž podíleli i tehdejší ukrajinští nacionalisté. Pochopitelně po změně názvu náměstí na ono dnešní náměstí Mučedníků z Oděsy okamžitě reagoval ukrajinský velvyslanec v Itálii Eugene Perelygin. Podle jeho názoru je to pokus srovnat současnou kyjevskou moc s nacisty, s čímž nesouhlasí. Starosta města změnu názvu náměstí však odmítl.

V těchto dnech, kdy se řádění Islámského státu v souvislosti s upálením jordánského pilota a popravy několika rukojmích, humanitárních pracovníků a novinářů, opět dostává na první stránky sdělovacích prostředků, rozhodnutí Rady města Dante Cattaneo nabývá aktuálního významu. Je třeba se zeptat: Jaký je rozdíl mezi islamisty z Blízkého východu a ozbrojenci z Pravého sektoru, tedy postbanderovci, a jejich činy? Zeptat se i: Proč se média tak vyhýbala informacím z Oděsy a jsou plna zpráv o islamistech? Proč se v našich sdělovacích prostředcích nepsalo či nemluvilo o mladém muži oběšeném v Charkově, protože protestoval proti svržení pomníku Lenina postabanderovci? Proč byl před svými věřícími na východě Ukrajiny nacionalisty zabit kněz promoskevské pravoslavné církve? Proč se příslušníci ukrajinské Národní gardy mohli veřejně chlubit uřezanými hlavami svých protivníků a svět k tomu v podstatě mlčel?

Neměli bychom už konečně zvednout všichni hlas a postavit se čelem proti takovým projevům nelidskosti a nesvobody, ať již k nim dochází kdekoli na světě? Měli. Čím dříve, tím lépe, protože jinak nádor znovurodícího se fašismu začne rozkládat náš svět. Je třeba postavit se fašismu v islámskostátním balení i tvářícímu se evropansky ze západní části Ukrajiny. V řadě států Evropy to již pochopili, dokonce v médiích, jen u nás jako bychom ztráceli sluch i zrak.Jaroslav KOJZAR


Zdroj: www.halonoviny.cz

Bez kultury si život nedovedu představit
 
Rozhovor Haló novin s Josefem Augustinem, vedoucím Sekce kultury ÚV KSČM a předsedou Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Olomouckého kraje
► Zobrazit celý článek ◄

Veteráni 2. světové války napsali Merkelové


► Zobrazit celý článek ◄

Nedostatečný dialog o české pozici k TTIP
Ing. Jiří Dolejš► Zobrazit celý článek ◄

České dějiny jsou nekonečný příběhRozhovor Haló novin s historikem a publicistou Jaroslavem Štraitem


► Zobrazit celý článek ◄

Stanovisko KSČM: Terorismus Islámského státu nemá ve světě své místo

 
(9.1.2015)

V lednu 2014 vyhlásili v irácké Fallúdži představitelé separatistického a radikálně islámského hnutí s vazbou na teroristickou organizaci Al-Kajdá tzv. nezávislé území. Později se přejmenovali na „Islámský stát“ s cílem vytvořit chalífát, řízený islámskými zákony a v rozporu s mezinárodním právem působící i na území jiných států OSN. Ve skutečnosti o žádný stát nejde a nemůže být ani mezinárodně uznán.

 

Na těchto územích je nastolována vláda náboženského fanatismu a nebývalého teroru. Vznik tohoto uskupení, jehož brutalitu odsuzuje celý svět, je hořkým ovocem a krutým následkem imperiální politiky na Blízkém a Středním východě. Jde zejména o důsledek americké války a destabilizace Iráku, Sýrie a plánů na prosazení jejich mocenských zájmů na Blízkém východě. KSČM odsuzovala a odsuzuje tyto imperiální praktiky, které porušují práva národů na využívání svých surovinových zdrojů podle Mezinárodního paktu občanských a politických práv.

Ze strany OSN ani dalších mezinárodních organizací není vyvíjen dostatečný tlak na země, které tzv. Islámský stát přímo, či nepřímo podporují. Vzhledem ke způsobu vzniku, teroristickému a náboženskému charakteru konfliktu ze strany tzv. Islámského státu, nejsou v současnosti využívány všechny možnosti řešení s pomocí mezinárodního práva. Ukazuje se, že fundamentalismus škodí a způsobuje pouze bolest a utrpení nevinného civilního obyvatelstva.

Chybná sociální politika minulých desetiletí způsobila sociální vyčlenění celých skupin obyvatelstva a stala se živnou půdou pro rozvoj extrémistických islámských hnutí i v západní Evropě. Sociální neklid frustrovaných mladých lidí ve Francii již v minulosti vyústil několikrát v teroristické útoky. Nyní tito frustrovaní lidé dostali základnu v podobě tzv. Islámského státu a dalších území ovládaných Islamisty, kde získali ty nejhorší zkušenosti v zabíjení lidé, které přinesli zpět do západní Evropy. Útok na redakci satirického časopisu je výsledkem tohoto vývoje a je tím nejhorším, co se v západních zemích za poslední desetiletí stalo. KSČM odsuzuje středeční útok džihádistů na pařížskou redakci.

KSČM v této souvislosti vždy odmítala zneužívání náboženského fundamentalismu vedoucího k vytváření ovzduší nenávisti a eskalaci kulturních konfliktů. Obavy z vlivu Islámského státu vytvářejí živnou půdu pro mnohé nacionalistické a xenofobní síly, které se v této situaci aktivizují. Je to velké nebezpečí nejen pro demokracii, ale i pro světový mír.

KSČM důrazně odsuzuje všechny formy teroristických útoků. Jsme toho názoru, že by se světové společenství mělo ujednotit v boji proti skutečnému terorismu. Sami muslimové musí být schopni se postavit proti podstatě islámského fundamentalismu a ukázat ostatnímu světu pravdivou tvář islámu jako jednoho ze světových náboženství.

Odsuzujeme snahu extrémistů zneužít situace ke xenofobním útokům a šikanování lidí z náboženských důvodů.

 

 

Autor: VV ÚV KSČM
 
ZMĚNY V ČESKÉ REPUBLICE JSOU POTŘEBNÉ A USKUTEČNITELNÉ.O PROBLÉMECH VÍME, CHCEME JE ŘEŠIT SPOLU S VÁMI, LIDMI A PRO LIDI. Z TOHO VYCHÁZÍ KSČM VE VOLEBNÍM PROGRAMU. VOLTE KSČM.